ONG BẮP CÀY

ONG BẮP CÀY

ONG BẮP CÀY Hình dạng - Đặc điểm: màu đen vàng, nâu đỏ, đen trắng, có 4 cánh, eo nhỏ - Kích thước: 6 – 50 mm Vòng …

ONG ĐỤC GỖ

ONG ĐỤC GỖ

ONG ĐỤC GỖ Hình dạng - Đầu lớn xanh đen như kim loại, lông trắng hoặc vàng - Kích thước: 18-25 mm Vòng đời Tùy thuộc …

ONG MẬT

ONG MẬT

ONG MẬT Hình dạng - Ong chúa có thân dài 20 – 25 mm. Cánh ngắn, kim châm ngắn. - Ong đực: thân dài 15 – 17 mm. Không có …