ONG ĐỤC GỖ

ONG ĐỤC GỖ
Hình dạng

– Đầu lớn xanh đen như kim loại, lông trắng hoặc vàng

– Kích thước: 18-25 mm

Vòng đời

Tùy thuộc vào loài và môi trường, trứng phát triển thành ong trưởng thành trong 36-99 ngày.

Tập quán

– Vị trí: trên gỗ khô và mềm bên ngoài nhà, chuồng trâu bò, hàng rào và những cành cây to.

– Thức ăn: mật hoa và phấn hoa.

– Thiệt hại: đục  1 hang kích thước 6 – 12 mm một góc 900 để chui vào, cắn gỗ xẻ mềm.

– Chú thích: mức độ thiệt hại lớn. Thích làm tổ trong gỗ mềm như cây tuyết tùng, gỗ có màu đỏ.