ONG BẮP CÀY

ONG BẮP CÀY

Hình dạng

– Đặc điểm: màu đen vàng, nâu đỏ, đen trắng, có 4 cánh, eo nhỏ

– Kích thước: 6 – 50 mm

Vòng đời

– Ong chúa Non sống qua mùa đông và xuất hiện vào mùa xuân để bắt đầu xây tổ và đẻ trứng.

– Ong thợ (con cái vô sinh) xuất hiện vào đầu mùa hè và đảm trách việc xây tổ. Ong chúa tiếp tục đẻ trứng.

– Các con ong chúa mới và con đực giao phối vào đầu mùa thu.

– Tổ chết vào mùa đông, kể cả tất cả ong đực và ong thợ. Chỉ còn Ong chúa sống sót đến năm sau.

Tập quán

– Các vị trí làm tổ ưa chuộng – gác xép, các kẽ hở trên tường, hang loài gặm nhấm đã cũ, cây rỗng và bụi cây.

– Xây tổ – gỗ nghiền (giấy).

– Rỗ tổ ong được đặt nằm ngang. Mỗi năm xây một tổ mới.

– Không bay lượn.

– Thức ăn ưa thích – ăn côn trùng và thực phẩm ngọt.

– Đốt nhanh và liên tục.