ONG MẬT

ONG MẬT

Hình dạng

– Ong chúa có thân dài 20 – 25 mm. Cánh ngắn, kim châm ngắn.

– Ong đực: thân dài 15 – 17 mm. Không có ngòi châm, cánh lớn.

– Ong thợ: là những con ong cái mà bộ phận sinh dục bị thoái hoá, không có khả năng thụ tinh.

Vòng đời

– Trung bình ong thợ sống được 60 – 75 ngày. Trong vụ phấn, mật ong thợ phải làm việc nhiều, nên tuổi thọ giảm đi (chỉ sống 45 – 50 ngày)

– Ong chúa có thể sống 4 – 5 năm, nhưng giai đọan phát triển tốt nhất thường ở năm đầu. Ong đực sống được 5 – 6 tháng, nhưng những lúc nguồn hoa khan hiếm, thời tiết bất lợi, thức ăn trong đàn kém chúng bị ong thợ đuổi ra khỏi tổ và bị chết đói, chết rét.

Tập quán

– Làm tổ trên lõm cây hoặc tường nhà

– Thức ăn: mật hoa.

– Thiệt hại: nếu bị quấy nhiễu chúng sẽ cắn; mật trong tổ trên tường có thể phá hư tường và thu hút những côn khác