RUỒI MẶT

Ruồi mặt có tên khoa hoc – Face fly

Hình dạng

– Đặc điểm: giống ruồi nhà.

– Kích thước: 6 mm (có thể lớn hơn ruồi nhà một chút)

Vòng đời

Ruồi mặt cái đẻ trứng chỉ trong phân gia súc ăn cỏ. Trứng nở trong phân, và ấu trùng phát triển dưới một lớp vỏ của phân.Khi đến hạn, ấu trùng ruồi mặt chui xuống đất để hoàn thành giai đoạn nhộng. Sau một tuần hoặc lâu hơn, ruồi trưởng thành xuất hiện trên đất. Toàn bộ vòng đời của ruồi mặt cần khoảng hai tuần.

Tập quán

– Thức ăn: ruồi lớn ăn chất tiết ra từ mắt, mũi gia súc. Ấu trùng ăn phân bò.

– Đặc điểm gây hại: gây phiền toái đến vật nuôi trong nhà

– Chú thích: ruồi mặt là vấn đề lớn ở miền bắc nước Mỹ.

– Ruồi mặt cũng có thể gây ra mắt đỏ trên động vật