NHỆN NHÀ

NHỆN NHÀ

Hình dạng:

– Nhện nhà là động vật chân đốt với 8 chân và thường có màu vàng nâu với bụng màu trắng bẩn với một vài điểm, đôi khi một hình tam giác màu đen trong các trung tâm của bụng.

– Nhện nhà thông thường cũng có màu đen với nhiều sọc đen trên đầu. Với chiều dài khoảng từ 3/16 và 5/16 inch.

Vòng đời

– Túi trứng hình cầu, phủ bởi một lớp tơ và treo trên mạng.

– Con đực giao phối với con cái nhiều lần trước khi bị ăn thịt.

– Con trưởng thành có thể sống đến vài năm.

Tập quán

– Tìm thấy trong các tòa nhà, kho bãi, bờ tường…

– Giăng tơ làm mạng nhện.