MỐI GỖ ẨM

MỐI GỖ ẨM

Hình dạng

– Dài từ 5 đến 10 mm.

– Màu nâu.

– Có hai cặp cánh mỏng, cánh rụng sau khi giao phối.

Vòng đời

– Mối hậu có thể đẻ vài ngàn trứng mỗi ngày.

– Mỗi tổ mối có một mối hậu và mối chúa, con đực duy nhất có quyền giao phối mặc dù các loài khác có thể có nhiều con đực giao phối hơn.

Tập quán

– Mỗi tổ có thể chứa đến vài triệu con mối.

– Tổ thường nằm ở đầm lầy, nơi có điều kiện ẩm ướt.

– Ăn các loại gỗ mục như gốc cây lâu năm, khúc gỗ mục, gỗ bị vùi dưới lòng đất. Khi tổ làm xong, chúng có thể xâm nhập vào các cấu trúc gỗ của tòa nhà.