KIẾN CÓ MÙI

KIẾN CÓ MÙI

Hình dạng

– Kích thước 2,4-3,3 mm.

– Màu nâu đen.

– Râu có 12 phân đoạn.

Vòng đời

– Thời gian để cho kiến trưởng thành phát triển là từ 34-38 ngày.

-Thường sống trong vài năm.

Tập quán

Kiến có mùi làm tổ trong nhà và ngoài trời. Trong nhà, những con kiến ​​có mùi có thể làm tổ ở các khe tường, gần lò sưởi, ống nước, dưới thảm, bên dưới sàn hoặc đôi khi đằng sau tấm.Ngoài trời, kiến ​​nhà có mùi đặt tổ cạn của họ dưới đất cũng như trong nhật ký, lớp phủ, các mảnh vỡ và dưới đá.