GIÁN PHƯƠNG ĐÔNG

Hình dạng

– Chiều dài khoảng 2,5 cm lúc trưởng thành.

-Màu nâu sẫm đến đen và có một cơ thể bóng.

– Con cái có một cơ thể rộng hơn so với con đực.

Vòng đời

– Trung bình một con gián phương Đông đực trưởng thành sẽ sống 110-160 ngày, trong khi con cái  trưởng thành có thể sống bất cứ nơi nào 35-180 ngày.

– Thời gian phát triển cho các gián phương Đông bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mùa. Trong những tháng ấm áp hơn, thời gian phát triển trứng đến trưởng thành có thể mất 200 ngày. Tuy nhiên, khi thời tiết trở nên lạnh hơn, hoặc trong mùa thu và mùa đông tháng cuối năm, nó có thể mất 800 ngày.

Tập quán

– Vị trí: khu vực ẩm ướt, tầng hầm và nền nhà, những kẻ hở, chúng có thể chui qua cống rãnh

– Thức ăn: rác rưởi và chất hữu cơ mục nát