RUỒI MẶT

RUỒI MẶT

Ruồi mặt có tên khoa hoc - Face fly Hình dạng - Đặc điểm: giống ruồi nhà. - Kích thước: 6 mm (có thể lớn hơn ruồi nhà một …

Chuột nhà

Chuột nhà

Chuột nhà có tên khoa học là: Mus domesticus Với những thông tin dưới đây mình cung cấp sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về loài …