NHỆN SÓI

NHỆN SÓI

NHỆN SÓI Hình dạng: - Kích thước cơ thể từ dưới 1 đến 30 milimét (0,04 đến 1,18 in). - Có tám đôi mắt sắp xếp trong ba …

NHỆN VẰN

NHỆN VẰN

NHỆN VẰN Nhện vằn có tên khoa hoc - Salticus scenicus Hình dạng: - Con cái dài 5–7 milimét (0,20–0,28 in) còn con đực …

NHỆN NÂU

NHỆN NÂU

NHỆN NÂU Nhện nâu có tên khoa học - Loxosceles reclusa Hình dạng: - Màu sắc : màu vàng xỉn, nâu, màu nâu sẫm. - Bụng …

NHỆN GÓA PHỤ ĐEN

NHỆN GÓA PHỤ ĐEN

NHỆN GÓA PHỤ ĐEN Nhện góa phụ đen có tên khoa học - Black widow spider  Hình dạng Con cái trưởng thành dài khoảng 1,5 …

NHỆN HÙM

NHỆN HÙM

NHỆN HÙM Hình dạng: - Nhện hùm hay nhện hùm đen, nhện đen, nhền nhện hùm đất, nhện Tarantula - Những con nhện hùm lớn …

NHỆN NHÀ

NHỆN NHÀ

NHỆN NHÀ Hình dạng: - Nhện nhà là động vật chân đốt với 8 chân và thường có màu vàng nâu với bụng màu trắng bẩn với một …