MUỖI ANOPHELES

MUỖI ANOPHELES

MUỖI ANOPHELES Muỗi Anopheles - Muỗi truyển bệnh sốt rét Hình dạng Chiều dài của muỗi chiều dài bằng chiều dài của vòi, …

MUỖI HỔ CHÂU Á

MUỖI HỔ CHÂU Á

MUỖI HỔ CHÂU Á Muỗi hổ châu Á có tên khoa học - Aedes albopictus ( cũng truyền bệnh sốt xuất huyết ) Hình dạng - Muỗi …

MUỖI VẰN

MUỖI VẰN

MUỖI VẰN Muỗi vằn còn có tên khoa hoc - aedes aegypti ( chúng thường căn bệnh sốt xuất huyết) Hình dạng - Chiều dài của …