Mối đất

Mối đất

MỐI ĐẤT Hình dạng - Mối thợ :Dài khoảng 6mm, màu sáng và không cánh. - Mối lính: đầu kéo dài. - Mối chúa (mối hậu): …

MỐI ĐẤT ĐÀI LOAN

MỐI ĐẤT ĐÀI LOAN

MỐI ĐẤT ĐÀI LOAN Hình dạng - Màu nâu cam hoặc vàng đất - Dài 15mm bao gồm cánh. - Cánh được phủ một lớp lông …

MỐI GỖ ẨM

MỐI GỖ ẨM

MỐI GỖ ẨM Hình dạng - Dài từ 5 đến 10 mm. - Màu nâu. - Có hai cặp cánh mỏng, cánh rụng sau khi giao phối. Vòng …