GIÁN PHƯƠNG ĐÔNG

GIÁN PHƯƠNG ĐÔNG

Hình dạng - Chiều dài khoảng 2,5 cm lúc trưởng thành. -Màu nâu sẫm đến đen và có một cơ thể bóng. - Con cái có một cơ thể …

GIÁN SỌC NÂU

GIÁN SỌC NÂU

GIÁN SỌC NÂU Hình dạng - Dài 10 - 15 mm. - Có màu vàng-nâu. - Cả gián đực và gián cái có cánh nhưng …

Gián Mỹ

Gián Mỹ

GIÁN MỸ Gián Mỹ có tên khóa hoc - Periplaneta americana Hình dạng - Được biết đến như là loài rệp nước, rệp nước bay và …

Gián Đức

Gián Đức

GIÁN ĐỨC Hình dạng - Màu nâu-2 vệt đen phía sau đầu - Kích thước: 12-15mm Vòng đời - Từ 1-2 tháng đẻ 1 tổ, mỗi tổ …