BỌ XÍT HÚT MÁU

BỌ XÍT HÚT MÁU

BỌ XÍT HÚT MÁU Hình dạng: Bọ xít hút máu có chiều dài từ khoảng 1-3,5 cm tùy thuộc vào còn non hay trưởng thành; …