MUỖI ANOPHELES

MUỖI ANOPHELES

MUỖI ANOPHELES Muỗi Anopheles - Muỗi truyển bệnh sốt rét Hình dạng Chiều dài của muỗi chiều dài bằng chiều dài của vòi, …

MUỖI HỔ CHÂU Á

MUỖI HỔ CHÂU Á

MUỖI HỔ CHÂU Á Muỗi hổ châu Á có tên khoa học - Aedes albopictus ( cũng truyền bệnh sốt xuất huyết ) Hình dạng - Muỗi …

MUỖI VẰN

MUỖI VẰN

MUỖI VẰN Muỗi vằn còn có tên khoa hoc - aedes aegypti ( chúng thường căn bệnh sốt xuất huyết) Hình dạng - Chiều dài của …

NHỆN SÓI

NHỆN SÓI

NHỆN SÓI Hình dạng: - Kích thước cơ thể từ dưới 1 đến 30 milimét (0,04 đến 1,18 in). - Có tám đôi mắt sắp xếp trong ba …

NHỆN VẰN

NHỆN VẰN

NHỆN VẰN Nhện vằn có tên khoa hoc - Salticus scenicus Hình dạng: - Con cái dài 5–7 milimét (0,20–0,28 in) còn con đực …